Huurprijs

Wij verhuren woningen met verschillende huurprijzen, van goedkope tot duurdere woningen. Hoe hoog de huur van een woning is, hangt van een aantal dingen af. Onder andere van hoe goed de woning is. Hoe beter de woning, hoe meer punten deze krijgt en hoe hoger de maximale huurprijs mag zijn. Deze puntentelling heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Hiermee bepalen we dus wat we maximaal mogen vragen voor een woning. De volgende stap is het bepalen van de streefhuur van een woning. Dit is een percentage van de maximale huurprijs. Wooninc. vraagt gemiddeld 82% van het maximum.

Veel gevraagd over Huurprijs

Wat is de streefhuur van een woning?

Algemeen

De streefhuur is een percentage van de maximale huurprijs die wij voor een woning mogen vragen. Gemiddeld vragen we 77% van de maximale huurprijs. Om de maximale huurprijs te bepalen, maken wij gebruik van het woningwaarderingsstelsel. Dit is een landelijk systeem. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Huurcommissie.

Wie bepaalt de streefhuur van een woning?

Algemeen

Wij bepalen ieder jaar de streefhuur van onze woningen. Hierbij houden we rekening met de betaalbaarheid van onze woningen. Dat betekent dat de streefhuur van een woning vaak lager is dan de huur die wij ervoor mogen vragen. Wij vragen dus vaak niet de maximale huurprijs voor onze woningen. We vragen gemiddeld 77% van de maximale huurprijs.

Kan mijn huurprijs in één keer worden verhoogd naar de streefhuur?

Algemeen

Met bestaande huurders hebben we een contract waarin we de huurprijs hebben afgesproken. We passen de huur nooit met terugwerkende kracht aan. Niet omhoog, maar ook niet omlaag. Daar trekken we één lijn in, zodat bestaande huurders niet ineens veel meer hoeven te betalen als de markt verandert. We brengen alleen de jaarlijkse huurverhoging in rekening.

Hoe is de streefhuur van een woning opgebouwd?

Algemeen

Wij stellen de streefhuur vast met het woningwaarderingsstelsel. Dit is een systeem van de overheid, waar alle corporaties mee werken. Daarmee trekken we in Nederland één lijn om de maximale huurprijs te bepalen.

Met het woningwaarderingssysteem krijgt ieder onderdeel van de woning punten. Op basis van het totaal aantal punten krijgt de woning een maximale huurprijs. Wooninc. vraagt gemiddeld 77% van deze maximale huurprijs. De streefhuur is dus een percentage van de maximale huurprijs.

Waarom is de streefhuur van mijn woning hoger dan het gemiddelde percentage van 77%?

Algemeen

Soms vragen we iets meer dan 77% van de streefhuur. Dit percentage is een gemiddelde. We kijken naar het totale woningbezit waarbij we rekening houden met de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Dit betekent dat we voor sommige woningen een streefhuur vragen die lager is dan 77% en voor sommige woningen een streefhuur die hoger is dan 77%.

Ik wil weten hoeveel punten mijn woning krijgt. Hoe check ik dat?

Algemeen

U kunt de woningwaardering van uw woning bij ons opvragen. Stuur dan een mailtje naar wonen@wooninc.nl.

U kunt het ook zelf nakijken via de huurprijscheck van de Huurcommissie.

Hoe weet ik of ik niet te veel huur betaal?

Algemeen

U kunt de maximaal redelijke huurprijs van uw woning berekenen op de website van de Huurcommissie. Hiervoor heeft u onder andere de WOZ-waarde en de oppervlakte van de verschillende ruimten in uw woning nodig. Wij vragen in principe nooit de maximaal redelijke huur. U betaalt dus nooit te veel huur.

Wat is WOZ-waarde?

Algemeen

De WOZ-waarde van uw huis wordt gebaseerd op de vrijeverkoopwaarde. Dit is het bedrag dat uw huis waarschijnlijk zou opbrengen als het als koophuis op de huizenmarkt verkocht zou worden. Deze waarde hangt onder andere af van hoe groot uw huis is en waar het ligt. Maar ook van huizenprijzen in de buurt. Voor het berekenen van de WOZ-waarde gaat de gemeente uit van de waarde op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit noemen ze de peildatum. Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning opnieuw vast. U krijgt hierover bericht van uw gemeente. Bij het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning van dit jaar en afgelopen jaren bekijken.

Mijn buren betalen een andere huur dan ik betaal. Hoe kan dat?

Algemeen

Dat kan met verschillende dingen te maken hebben. Bijvoorbeeld dat de buren er langer wonen dan u. De huurprijs wordt namelijk bepaald als u start met huren, en is gebaseerd op de streefhuur die dan geldt. Dit bepalen we met de puntentelling uit het woningwaarderingsstelsel. Het kan ook zijn dat de ene woning aanpassingen heeft, zoals dubbel glas of een overkapping, en de andere woning niet.

Ieder huurcontract is een afspraak tussen huurder en ons. Bij het aangaan van een huurcontract en het bepalen van de huurprijs, houden wij ons aan de dan geldende wetten en regels, en aan ons eigen huurprijsbeleid.

Wat betekent kale huur?

Algemeen

De kale huur is de prijs voor het huren van uw woning. Wij brengen daarnaast soms warmtekosten en servicekosten in rekening. Dit vindt u terug in uw huurcontract. 

Waaruit bestaat mijn huurprijs?

Algemeen

Uw huurprijs bestaat in ieder geval uit de kale huur. Dit is de prijs voor het huren van uw woning. Dit wordt ook wel de netto huur genoemd.

Soms brengen wij ook warmte- en/of servicekosten in rekening.

  • Warmtekosten (of stookkosten) zijn de kosten die gemaakt worden voor de levering van warmte aan huishoudens die geen eigen cv-ketel hebben. Deze woningen hebben een collectief verwarmingssysteem.
  • Servicekosten zijn de kosten die wij maken voor een aantal algemene diensten en voorzieningen in uw woongebouw. Denk aan schoonmaak en elektra in de algemene ruimtes, liftonderhoud en tuinonderhoud, maar ook voor de aanwezigheid van de beheerder.

Hoe vraag ik een huurspecificatie aan?

Algemeen

Neem contact met ons op. Wij sturen u de specificatie dan toe.

Wat is jullie huurbeleid?

Algemeen

Wooninc. vraagt gemiddeld 82% van de maximale huurprijs van een woning.