Huurbevriezing

Heeft u een sociale huurwoning, een laag inkomen én is uw huur hoger dan € 619,01 (bij één of twee personen) of € 663,40 (bij drie of meer personen)? Dan komt u misschien in aanmerking voor huurbevriezing.

U kunt huurbevriezing aanvragen nadat u de huurverhogingsbrief van ons heeft ontvangen. U heeft daarna van 1 mei tot 1 juli 2020 de tijd om huurbevriezing aan te vragen. We bevriezen de huur voor één jaar. Volgend jaar kunt u dan weer opnieuw huurbevriezing aanvragen.

Veel gevraagd over Huurbevriezing

Wat is huurbevriezing?

Huishoudens met een laag inkomen en een huur boven de ‘aftoppingsgrens’ komen in aanmerking voor huurbevriezing. De ‘aftoppingsgrens’ is in 2020:

  • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
  • € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen

Ook huishoudens met een huur boven de € 737,14 en een inkomen dat te hoog is voor huurtoeslag, komen in aanmerking voor huurbevriezing. Het inkomen mag dan niet hoger zijn dan € 38.035.

Kom ik in aanmerking voor huurbevriezing?

Wij hebben drie schema's gemaakt waarin u kunt zien of u in aanmerking komt voor huurbevriezing.

  • Woont u alleen? Bekijk dan in dit schema of u in aanmerking komt voor huurbevriezing.
  • Bent u thuis met z'n 2-en? Bekijk dan in dit schema of u in aanmerking komt voor huurbevriezing.
  • Bent u thuis met 3 of meer personen? Bekijk dan in dit schema of u in aanmerking komt voor huurbevriezing.

Voldoet u aan de eisen? Vul dan het formulier 'Huurverlaging / huurbevriezing' in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur het naar ons. Wij bekijken uw aanvraag zo snel mogelijk.

Wooninc. heeft mijn verzoek voor huurbevriezing goedgekeurd. Wanneer gaat het in?

Keuren wij uw verzoek goed? Dan gaat de huurbevriezing uiterlijk 2 maanden na de goedkeuring in.