Huur betalen

U mag zelf bepalen hoe u uw huur betaalt, zolang u maar op tijd betaalt. Automatische incasso is het makkelijkste: dan hoeft u nergens meer aan te denken. Kunt u de huur niet in een keer of niet op tijd betalen? Wacht dan niet en neem zo snel mogelijk contact met ons op.

Naast de huur brengen wij soms nog een aantal andere kosten bij u in rekening. Bijvoorbeeld servicekosten en warmtekosten. U betaalt hiervoor elke maand een voorschot. Aan het einde van het jaar kijken we hoeveel u totaal heeft betaald. Dat vergelijken we met de kosten voor service of warmte. Soms krijgt u dan geld terug of vragen we u om geld terug te betalen. U ontvangt hiervan een afrekening.

Veel gevraagd over Huur betalen

De nieuwe bewoner van mijn huurwoning betaalt minder huur dan ik betaalde. Hoe kan dat?

Als de huur van een woning opgezegd wordt, dan bepalen wij altijd een nieuwe huurprijs. In de nieuwe Woningwet is vastgesteld dat we woningen 'passend' moeten toewijzen. Door de huren van een aantal woningen te verlagen, kunnen we ook woningen verhuren aan woningzoekenden in de laagste inkomensgroep.

Hoe stop ik mijn automatische incasso?

Stuur een e-mail naar huuradministratie@wooninc.nl. Geef ons de volgende informatie:

  •    Uw naam en adres
  •    Het bedrag dat u maandelijks betaalt
  •    De IBAN en de naam/namen van de rekeninghouder(s)
  •    Per wanneer u de incasso stop wilt zetten 

U kunt uw automatische incasso ook per post stopzetten. Stuur bovenstaande informatie met uw handtekening dan per brief naar Postbus 1234, 5602 BE Eindhoven.

Als wij uw verzoek voor de 15e van de maand verwerken, dan gaat de wijziging de eerstvolgende maand in. Anders duurt het nog een maand langer.

Hoe kan ik de huur automatisch van mijn rekening laten afschrijven?

Dit kan met het keuzeformulier betaalwijze. Vul het formulier in en stuur het terug naar Antwoordnummer 57, 5600 WC Eindhoven (een postzegel is niet nodig). Of mail het naar huurbetaling@wooninc.nl.

Ik heb net het keuzeformulier betaalwijze ingeleverd. Vanaf wanneer schrijven jullie de huur automatisch af?

Is het keuzeformulier betaalwijze voor de 15e van de maand bij ons binnen? Dan start de automatische incasso de volgende maand al. Ontvangen wij uw machtiging na de 15e? Dan start de automatische incasso een maand later.

Wanneer schrijven jullie de huur automatisch af?

Wij schrijven de huur rond de 5e dag van de maand van uw rekening af. Soms doen we dat iets eerder of iets later, bijvoorbeeld omdat de 5e op een feestdag of in het weekend valt.

Hoe geef ik mijn nieuwe IBAN aan jullie door?

Betaalt u de huur met een automatische incasso? Vul het keuzeformulier betaalwijze (opnieuw) in en stuur het op.

Betaalt u via iDEAL of maakt u zelf de huur over? Geef dan uw nieuwe IBAN aan ons door via huuradministratie@wooninc.nl of via Postbus 1234, 5602 BE Eindhoven. Vermeld uw naam en adres, uw oude IBAN en uw nieuwe IBAN en de naam of namen van de rekeninghouder(s).

Hoe vraag ik een huurspecificatie aan?

Neem contact met ons op. Wij sturen u de specificatie dan toe.

Ik heb geen acceptgiro ontvangen of ben mijn acceptgiro kwijt. Wat nu?

U kunt de huur via de bank overmaken op IBAN NL 88 RABO 0188 2039 82. Zet het factuurnummer of uw postcode en huisnummer in de omschrijving van de overboeking. Wij kunnen u geen nieuwe acceptgiro sturen.

Is uw huurcontract na 1 januari 2016 ingegaan? Dan kunt u niet per acceptgiro betalen.

Ik heb te veel huur betaald. Hoe krijg ik dit terug?

Neem hiervoor contact met ons op. Wij kijken uw betaling dan na en maken het voor u in orde.

Ik ontvang mijn uitkering/salaris na de 1e van de maand. Mag ik de huur later betalen?

De huur moet altijd voor de 1e dag van de maand bij ons binnen zijn. Als u uw salaris of uitkering later krijgt, dan moet u hier rekening mee houden. U betaalt uw huur van februari dan bijvoorbeeld met het salaris of de uitkering die u begin januari ontvangt. Lukt dat echt niet? Neem dan contact met ons op om een betalingsregeling af te spreken.

Kan ik de huur contant betalen?

Nee, contant betalen is niet mogelijk. U kunt betalen via automatische incasso of via iDEAL.

Mag ik een paar maanden huur vooruitbetalen?

Ja, dat kan. Zorg er dan voor dat u bij uw overboeking aangeeft om welke maanden het gaat. Betaalt u met automatische incasso? Dan moet u deze wel (tijdelijk) stopzetten.

Mijn huurbetaling is niet goed gegaan (gestorneerd). Wat kan ik doen?

Als u uw huur niet op tijd betaalt dan ontvangt u een betalingsherinnering. Hierin staat hoe u de huur alsnog kunt betalen. 

Op welke manieren kan ik de huur betalen?

Wij raden u aan om de huur te betalen via automatische incasso. Dan hoeft u zelf niets te doen. U kunt de huur ook betalen via iDEAL. Dan ontvangt u elke maand een betaalverzoek per e-mail. Dit regelt u via het keuzeformulier betaalwijze. Vul het formulier in en stuur het terug naar Antwoordnummer 57, 5600 WC Eindhoven (een postzegel is niet nodig). Of mail het naar huurbetaling@wooninc.nl.

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

De huur moet voor de 1e dag van de maand bij ons binnen zijn. U betaalt de huur altijd vooruit. Dus de huur van januari betaalt u vóór 31 december.

Wat betekent kale huur?

De kale huur is de prijs voor het huren van uw woning. Wij brengen daarnaast soms warmtekosten en servicekosten in rekening. Dit vindt u terug in uw huurcontract. 

Wat is WOZ-waarde?

De WOZ-waarde van uw huis wordt gebaseerd op de vrijeverkoopwaarde. Dit is het bedrag dat uw huis waarschijnlijk zou opbrengen als het als koophuis op de huizenmarkt verkocht zou worden. Deze waarde hangt onder andere af van hoe groot uw huis is en waar het ligt. Maar ook van huizenprijzen in de buurt. Voor het berekenen van de WOZ-waarde gaat de gemeente uit van de waarde op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit noemen ze de peildatum. Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning opnieuw vast. U krijgt hierover bericht van uw gemeente. Bij het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning van dit jaar en afgelopen jaren bekijken.

Hoe weet ik of ik niet te veel huur betaal?

U kunt de maximaal redelijke huurprijs van uw woning berekenen op de website van de Huurcommissie. Hiervoor heeft u onder andere de WOZ-waarde en de oppervlakte van de verschillende ruimten in uw woning nodig. Wij vragen in principe nooit de maximaal redelijke huur. U betaalt dus nooit te veel huur.