Ontevreden

U bent ontevreden over Wooninc. Bijvoorbeeld over onze dienstverlening. Of over een medewerker. Het is belangrijk dat u uw ontevredenheid met ons deelt. Dan kunnen we het ook samen oplossen. Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen. In dit schema leggen we onze klachtenprocedure stap voor stap uit. Ook onderstaande veelgestelde vragen, geven veel informatie.

Veel gevraagd over Ontevreden

Wooninc. voert een reparatie niet uit en ik ben het daar niet mee eens. Wat nu?

Algemeen

U bent zelf verantwoordelijk voor het klein onderhoud in uw woning, zoals het vervangen van een kraanleertje of het witten van een binnenmuur. Dit heeft de overheid bepaald in het Besluit kleine herstellingen. Kijk op de website van de Rijksoverheid over kleine herstellingen of uw reparatieverzoek hieronder valt. Ook op de pagina ‘Onderhoud door ons’ leest u hier meer over.  

Denkt u dat uw reparatieverzoek toch door Wooninc. uitgevoerd moet worden? Neem dan contact met ons op via klantreactie@wooninc.nl, dan proberen we het samen op te lossen. Lukt dat niet? Dan kunt u advies vragen bij de Huurcommissie. U kunt hierover geen klacht indienen bij Wooninc. of ons aansprakelijk stellen.

Ik ben niet tevreden over jullie dienstverlening. Hoe geef ik dat door?

Algemeen

Neem contact met ons op, dan proberen we het samen op te lossen. Bent u na het gesprek nog niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij Wooninc. Doe dat schriftelijk: via e-mail naar klantreactie@wooninc.nl of via de post.

  • Leg duidelijk uit wat er is gebeurd en waarom u daar ontevreden over bent.
  • Heeft u documenten die uw verhaal verduidelijken? Stuur die dan mee.
  • Geef ook aan wat u van ons verwacht: wat kunnen we nu voor u doen?
  • Vergeet niet om het telefoonnummer en e-mailadres waarop wij u kunnen bereiken erbij te zetten.

Een medewerker van de betrokken afdeling neemt binnen 15 werkdagen contact met u op om uw klacht door te spreken en samen tot een oplossing te komen.

Let op

Bent u niet tevreden over een (niet) uitgevoerde reparatie, of over (niet) uitgevoerde renovatie en/of (groot) onderhoudswerkzaamheden? Dan kunt u advies vragen bij de Huurcommissie. U kunt hierover geen klacht indienen bij Wooninc. of ons aansprakelijk stellen.

Ik heb een klacht ingediend. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

U krijgt eerst een ontvangstbevestiging. Uiterlijk binnen 15 werkdagen nemen wij contact met u op. We proberen uw klacht dan samen op te lossen. De afspraken die we met u maken, bevestigen we vervolgens schriftelijk.

Wij doen er alles aan om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. Het kan natuurlijk zo zijn dat u ontevreden bent met onze beslissing of onze oplossing. Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de manager van de betreffende afdeling. Meer informatie hierover leest u in de brief die u van ons gekregen heeft. U ontvangt binnen 15 werkdagen een reactie van de manager.

Let op

Klachten over (niet) uitgevoerde reparaties, of over (niet) uitgevoerde renovatie en/of (groot) onderhoudswerkzaamheden kunt u melden bij de Huurcommissie.

Wanneer kan ik mijn klacht voorleggen aan de geschillencommissie?

Algemeen

Kunt u zich na het contact met de manager nog niet vinden in de klachtafhandeling? Dan kunt u uw klacht meestal voorleggen aan de onafhankelijke geschillen­commissie. Meer informatie hierover leest u in de brief die u van ons gekregen heeft. U krijgt binnen 14 dagen bericht van de geschillencommissie.

Het heeft geen zin om uw klacht rechtstreeks te sturen naar de geschillencommissie. Afhankelijk van het onderwerp van uw klacht verwijzen zij u terug naar Wooninc. Zodat Wooninc. eerst in de gelegenheid is gesteld om de klacht samen met u op te lossen. Of zij verwijzen u naar de Huurcommissie, als uw klacht over onderhoud, renovatie en/of technische gebreken of een reparatieverzoek gaat.

Bekijk het reglement van de geschillencommissie voor meer informatie.

De geschillencommissie neemt niet alle klachten in behandeling. Welke soort klachten behandelen zij niet?

Algemeen

1.    Een klacht over iets dat meer dan een jaar geleden gemeld is bij Wooninc.
2.    Een anonieme klacht.
3.    Een klacht die discriminerend, onfatsoenlijk en/of beledigend is. Wij gaan met respect met elkaar om.
4.    Een onduidelijke klacht. Dus een klacht waaruit niet goed duidelijk wordt wat er volgens de klager niet goed is gegaan.
5.    Een klacht over onderhoud, renovatie en/of technische gebreken aan de woning of de afhandeling van een reparatieverzoek. Hiervoor kunt u terecht bij de Huurcommissie.
6.    Klachten waarover wij niet mogen beslissen. Volgens de wet mag hierover alleen de Huurcommissie en/of een rechter beslissen. Dit zijn klachten over o.a.:
-       Af- en toewijzing van woningen
-       Huurprijsverhogingen
-       Afrekening warmte- en servicekosten
7.    Als Wooninc. niet de kans heeft gekregen om de klacht op te lossen. Dan stuurt de geschillencommissie de klacht terug naar ons.
8.    Een klacht waarbij de klager geen belang heeft.
9.    Een klacht over een algemeen bestuursbesluit.
10. Een klacht die alleen maar gaat over het verstrekken van vergunningen op grond van de Huisvestingswet.
11. Als de klager de klacht al bij een andere onafhankelijke instantie heeft ingediend. Bijvoorbeeld bij een rechter, de huurcommissie, een arbiter of een mediator.
12. Als de geschillencommissie de klacht al heeft behandeld.
13. Een klacht over wanbetaling, huurbeëindiging of het afsluiten van nutsvoorzieningen.
14. Een klacht die al in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij.
15. Een klacht waarvoor een andere geschillenregeling geldt. Zoals de geschillenregeling taxaties in koopgarantvoorwaarden. 

Als de geschillencommissie een klacht niet in behandeling neemt, laat de commissie dat zo snel mogelijk weten aan de klager.

Een volledige lijst van klachten die de geschillencommissie niet in behandeling neemt, staat in artikel 5 van het reglement van de geschillencommissie.

Welke mogelijkheden zijn er nog nadat de geschillencommissie een uitspraak heeft gedaan?

Algemeen

Alleen als uw klacht niet goed werd behandeld, kunt u bij de Huurcommissie of de Commissie Governancecode terecht.