Huurdersorganisatie

Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) is namens alle huurders gesprekspartner van Wooninc. over onderwerpen die alle huurders in alle woongebouwen aangaan. Wij betrekken de SHW bijvoorbeeld bij de gesprekken over de jaarlijkse huurverhoging en bij onze plannen voor sloop- of renovatieprojecten. Op www.shw-eindhoven.nl vindt u meer informatie.

Veel gevraagd over Huurdersorganisatie

Wat is de SHW?

SHW staat voor Stichting Huurdersplatform Wooninc. De SHW vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van Wooninc. Wij betrekken de SHW dan ook bij grote beslissingen, zoals de jaarlijkse huurverhoging of onze renovatieplannen.

Kijk op www.shw-eindhoven.nl voor meer informatie.

Wat doet de SHW?

De SHW houdt zich bezig met het algemene beheer en beleid van Wooninc. Denk daarbij aan het verhuurbeleid, het sloop- en verkoopbeleid, het huurprijsbeleid en de prestatieafspraken met de gemeenten. De stichting overlegt minimaal 2 keer per jaar met het bestuur van Wooninc.

Kijk voor meer informatie op www.shw-eindhoven.nl.

Wie zitten er in de SHW?

De SHW bestaat uit huurders die zich vanuit hun beroep of vanuit interesse inzetten voor alle huurders van Wooninc.

Kijk voor meer informatie over het bestuur van de SHW op www.shw-eindhoven.nl.