Huurdersorganisatie

Stichting Huurdersplatform Wooninc. / Stayinc. (SHWplus) is namens alle huurders gesprekspartner van Wooninc. en Stayinc. over onderwerpen die alle huurders in alle woongebouwen aangaan. Wij betrekken de SHWplus bijvoorbeeld bij de gesprekken over de jaarlijkse huurverhoging en bij onze plannen voor sloop- of renovatieprojecten. Op www.shwplus.nl vindt u meer informatie.

Veel gevraagd over Huurdersorganisatie

Wat is de SHWplus?

Algemeen

SHWplus staat voor Stichting Huurdersplatform Wooninc. / Stayinc. De SHWplus vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van Wooninc. en Stayinc. Wij betrekken de SHWplus dan ook bij grote beslissingen, zoals de jaarlijkse huurverhoging of onze renovatieplannen.

Kijk op www.shwplus.nl voor meer informatie.

Wat doet de SHWplus?

Algemeen

De SHWplus houdt zich bezig met het algemene beheer en beleid van Wooninc. en Stayinc. Denk daarbij aan het verhuurbeleid, het sloop- en verkoopbeleid, het huurprijsbeleid en de prestatieafspraken met de gemeenten. De stichting overlegt minimaal 2 keer per jaar met het bestuur van Wooninc. en Stayinc.

Kijk voor meer informatie op www.shwplus.nl.

Wie zitten er in de SHWplus?

Algemeen

De SHWplus bestaat uit huurders die zich vanuit hun beroep of vanuit interesse inzetten voor alle huurders van Wooninc.

Kijk voor meer informatie over het bestuur van de SHWplus op www.shwplus.nl.