Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de huurders in een woongebouw. De commissie denkt actief mee over onderwerpen over uw woongebouw of de directe omgeving. Zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Sommige bewonerscommissies sturen nieuwsbrieven aan de bewoners. Een bewonerscommissie is er niet voor persoonlijke problemen van huurders, zoals een burenruzie.

Veel gevraagd over Bewonerscommissies

Hoe start ik een bewonerscommissie?

Algemeen

Onze huurdersorganisatie, Stichting Huurdersplatform Wooninc. / Stayinc. (SHWplus) helpt u daar graag bij! U kunt contact opnemen met het secretariaat van de SHWplus:

Hemelrijken 292 
5612 WS Eindhoven
040 257 46 25
shwsec@shwplus.nl
www.shwplus.nl

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

Algemeen

Minimaal één keer per jaar overleggen zij met alle bewoners. U ontvangt daarvoor een uitnodiging van de bewonerscommissie.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met jullie?

Algemeen

Een bewonerscommissie overlegt in ieder geval 2 keer per jaar met ons, tijdens een voorjaars- en een najaarsbijeenkomst. Soms vaker, als wij de bewonerscommissie tussentijds om hun mening of advies willen vragen, of als de bewonerscommissie zelf behoefte heeft aan een extra overleg.

Lost een bewonerscommissie ook persoonlijke problemen van huurders op?

Algemeen

Nee, de bewonerscommissie is er voor problemen op woongebouwniveau. Daarmee bedoelen we problemen die een groot deel van de huurders aangaan. Als u zelf een klacht of probleem heeft, dan kunt u hierover contactformulier met ons opnemen.

Waar moet een bewonerscommissie aan voldoen?

Algemeen

U mag een bewonerscommissie oprichten als het woongebouw uit minimaal 25 woningen bestaat. De commissie heeft minimaal 3 leden. Alle leden van de bewonerscommissie moeten huurders van ons zijn. We vragen bewoners of zij het goed vinden dat deze leden hen vertegenwoordigen. Is iemand het daar niet mee eens? Dan kijken we of wij het eens zijn met deze bezwaren. Voldoet u aan de voorwaarden en zien wij geen bezwaren? Dan mag u een bewonerscommissie starten.  

Wat doet een bewonerscommissie?

Algemeen

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de directe omgeving. Zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief. Een bewonerscommissie is er niet voor persoonlijke problemen van huurders, zoals een reparatieverzoek of een burenruzie.

Wat is een bewonerscommissie?

Algemeen

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw waarmee wij overleggen. Zij vertegenwoordigen en komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een woongebouw.