Medehuurderschap en inwoning

Een medehuurder heeft dezelfde rechten én plichten als de hoofdhuurder. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u automatisch medehuurder. In andere gevallen spreken we van inwoning. U kunt medehuurderschap aanvragen als u meer dan 2 jaar samenwoont en samen alles betaalt en regelt voor het huis. U mag vaak ook iemand bij u laten inwonen. Iemand die bij u inwoont, staat niet op het huurcontract en mag ook niet in de woning blijven als u vertrekt. Vraag ons wel eerst om toestemming voordat er iemand bij u intrekt. We willen bijvoorbeeld voorkomen dat er te veel mensen in één huis gaan wonen.

Veel gevraagd over Medehuurderschap en inwoning

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan, is de gezinssituatie niet duurzaam. Een duurzaam gezamenlijk huishouden betekent dat mensen van plan zijn om voor lange tijd samen te blijven wonen en ze ook samen het huishouden regelen en de rekeningen betalen. Denkt u dat er bij u wel sprake is van een duurzame relatie? Neem dan contact met ons op.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. Het huurcontract staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Algemeen

Gecondoleerd met het overlijden van uw ouder. Wij willen in een persoonlijk gesprek de situatie met u bespreken. Neemt u contact met ons op voor een afspraak?

Kan ik als mantelzorger medehuurder worden?

Algemeen

U kunt medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op het adres van het huurcontract. Daarnaast vragen wij u om te laten zien dat u samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u samen de kosten voor uw huishouden betaalt. Om medehuurderschap aan te vragen, stuurt u ons de volgende documenten:

  • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) met uw adreshistorie. U kunt dit opvragen bij uw gemeente.
  • Documenten die aantonen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding, zoals afschriften van een gezamenlijke rekening of een samenlevingscontract.
  • Een kopie van uw Verklaring geregistreerd inkomen van de Belastingdienst.

Mijn mantelzorger komt tijdelijk bij mij wonen. Wat moet ik regelen?

Algemeen

Uw mantelzorger heeft toestemming van ons nodig voor de tijdelijke inwoning. Stuur ons hiervoor een verzoek.  Geef hierin aan wie er bij u komt wonen en waarom. Als alles in orde is, ontvangt u van ons een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven voor inwoning. Uw mantelzorger moet zich op uw adres inschrijven bij de gemeente. Dat kan gevolgen hebben voor de huidige (huur)woning van uw mantelzorger. De inwoning kan ook invloed hebben op uw huurtoeslag, als u die ontvangt. Geef de inwoning daarom ook door aan de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst over toeslagen.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Algemeen

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en staat u beide bij de gemeente ingeschreven op het adres van het huurcontract? Dan bent u automatisch medehuurder.

Mijn partner en ik zijn uit elkaar. Het huurcontract staat op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wij kunnen het huurcontract op uw naam zetten als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Is dat niet het geval? Dan stellen wij als voorwaarde dat u minimaal 2 jaar lang een duurzaam gezamenlijke huishouding voerde. Dit moet u kunnen aantonen. Bijvoorbeeld met een samenlevingscontract, afschriften van een gezamenlijke rekening of betalingsbewijzen. U kunt dan medehuurderschap aanvragen. Als wij dit goedkeuren, kan uw ex de huur opzeggen. U mag dan in de woning blijven. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan moet u beide de woning verlaten.

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Algemeen

Volgens het huurrecht kunt u medehuurder worden als u minimaal 2 jaar bij de gemeente samen ingeschreven staat op uw adres. Daarnaast vragen wij u om te laten zien dat u samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u samen de kosten voor uw huishouden betaalt. Om medehuurderschap aan te vragen, stuurt u ons de volgende documenten:

  • Uittreksel Basis registratie Personen (BRP) met uw adreshistorie. U kunt dit opvragen bij uw gemeente.
  • Documenten die aantonen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding, zoals afschriften van een gezamenlijke rekening of een samenlevingscontract.
  • Een kopie van uw Verklaring geregistreerd inkomen van de Belastingdienst.

Kan de onderhuurder medehuurder worden?

Algemeen

Nee, dat kan niet. Aan het einde van de periode verlaat de onderhuurder de woning. Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen. Het is de verantwoordelijkheid van de onderhuurder om zelf te zorgen voor andere woonruimte. Hier tekent de onderhuurder voor.

Ik woon bij iemand in. Kan ik huurder worden als de hoofdbewoner vertrekt of overlijdt?

Algemeen

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven. Dat kan alleen als u medehuurder bent.

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Wat moet ik doen?

Algemeen

Wij ontvangen daarover graag schriftelijk bericht. Vermeld het adres, de naam van degene die vertrekt en de vertrekdatum.

Willen jullie het weten als er iemand tijdelijk bij mij komt inwonen?

Algemeen

Ja, wij willen dat graag weten. Stuur ons een verzoek. Wij ontvangen graag een kopie van het identiteitbewijs en een uittreksel van het Basis Register Personen van degene die bij u wil komen wonen. 

Degene die bij u komt inwonen, kan geen aanspraak maken op het huurcontract. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en het betalen van de huur. Als wij geen bezwaren hebben, krijgt u een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven voor inwoning.

Handig om te weten: uw inwoner moet zich op uw adres inschrijven bij de gemeente. De inwoning kan ook invloed hebben op uw huurtoeslag, als u die ontvangt. Geef de inwoning daarom ook door aan de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst over toeslagen.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Algemeen

Medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese wetgeving. Daarom toetsen wij jullie inkomen niet opnieuw.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Algemeen

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen, enzovoort.

Mijn partner en ik staan samen op het huurcontract. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

Algemeen

.

Wooninc

De huurachterstand moet u eerst samen afbetalen. Zolang u samen op het contract staat, bent u samen verantwoordelijk voor de huur. Heeft u de huurachterstand betaald? Dan vult u samen het formulier wijzigen huurcontract / huur opzeggen in. In het formulier staat welke papieren u verder mee moet sturen. De opzegtermijn is één maand.