Ongewenst huurdersgedrag

Gedraagt u zich niet als een nette huurder? Dan zorgt u voor overlast. U wordt aangesproken op uw gedrag. Verandert er dan niets, zijn er flinke problemen en geen zicht op een oplossing? Dan spreken we over ongewenst huurdersgedrag. In dat geval kan de woningcorporatie u op de ‘signaleringslijst ongewenst huurgedrag’ plaatsen. U komt dan een tijd niet meer in aanmerking voor een woning van een van de corporaties die werken met deze lijst.

Meer informatie over dit onderwerp leest u op de website van wooniezie.

Veel gevraagd over Ongewenst huurdersgedrag

Wat is ongewenst huurdersgedrag?

Algemeen

Er zijn 5 soorten ongewenst huurdersgedrag waarvoor de corporaties gezamenlijk beleid hebben gemaakt:

1.    Voortdurende overlast. Bijvoorbeeld: vernieling, te veel of te hard lawaai maken, troep achterlaten en alcohol- en drugsgebruik op openbare plekken;
2.    Agressief gedrag of gedrag waardoor iemand zichzelf of anderen in gevaar brengt;
3.    Woonfraude. Dat betekent dat de woning wordt gebruikt op een manier die niet mag. Bijvoorbeeld: hennepteelt of illegale bewoning;
4.    Flinke huur- of mutatieschulden die niet zijn betaald;
5.    Overige fraude. Bijvoorbeeld: u gaf verkeerde informatie aan de woningcorporatie.

Wat is de signaleringslijst?

Algemeen

Op de signaleringslijst staan huurders die ongewenst huurdersgedrag lieten zien.

U komt niet zomaar op deze lijst. Dit gebeurt alleen als er flinke problemen zijn en als andere oplossingen niet hielpen. De woningcorporatie geeft eerst meerdere waarschuwingen en kansen om uw gedrag te verbeteren. Soms krijgt u hulp van zorg- en hulpverlenende organisaties, of van bijvoorbeeld buurtbemiddeling. Pas als dit niet helpt en uw gedrag niet verbetert, komt u op de signaleringslijst. U raakt uw huurwoning dan kwijt.

Alle woningcorporaties van Wooniezie weten wie er op de signaleringslijst staan.

Als u op de signaleringslijst staat, kunt u 3 jaar lang niet reageren op woningen via Wooniezie. U kunt ook geen urgentie aanvragen.

Wat is het gevolg als ik op de signaleringslijst sta?

Algemeen

U kunt 3 jaar lang niet reageren op woningen via Wooniezie. U kunt geen woning huren via Wooniezie en u kunt ook geen urgentie aanvragen.

U kunt zich wel inschrijven als woningzoekende en inschrijftijd opbouwen.

Waarom sta ik op de signaleringslijst?

Algemeen

De corporatie waar u van huurde heeft u hierover geïnformeerd. Neem voor meer informatie contact op met die corporatie.

Wat kan ik doen om van de signaleringslijst af te komen?

Algemeen

Staat u op de lijst omdat u een schuld heeft? Dan haalt de woningcorporatie u van de lijst af zodra u de schuld heeft betaald.

Bent u nog bezig met het betalen van uw schuld? Of staat u op de lijst om een andere reden? Dan kunt u een nieuwe kans aanvragen.

Ik stond al eerder op de Sanctie en Kansenlijst. Wat betekent dit voor mij?

Algemeen

De nieuwe regels gelden per 1 februari 2022. Alles daarvóór gaat volgens de toen geldende regels. Dat houdt in dat u 5 jaar niet kunt reageren op woningen.

Hoe vraag ik een nieuwe kans aan?

Algemeen

Staat u op de signaleringslijst? Dan is het mogelijk om een nieuwe kans aan te vragen. Op de website van Wooniezie vindt u hier meer informatie over.

Hoe gaan de woningcorporaties om met mijn gegevens?

Algemeen

De woningcorporaties hebben regels voor hoe zij omgaan met de gegevens op de signaleringslijst. Meer hierover vind u op de website van Wooniezie.