Energietoeslag van de overheid

De energieprijzen stijgen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen ze met de energietoeslag. Dit is een tegemoetkoming van €1.300. Met dit extra geld betaalt u (een deel van) de energiekosten.

U krijgt de energietoeslag als uw inkomen minder is dan 120% van de bijstandsnorm. Toeslagen van de Belastingdienst zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvang tellen niet mee. Ook uw eigen vermogen telt niet mee als inkomen.

Veel gevraagd over Energietoeslag van de overheid

Kan ik de energietoeslag van de overheid aanvragen?

Algemeen

U krijgt de energietoeslag van ongeveer € 1.300 als uw inkomen minder is dan 120% van de bijstandsnorm. Toeslagen van de Belastingdienst zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag tellen niet mee. Ook uw eigen vermogen telt niet mee als inkomen.

Heeft u minder inkomen dan het bedrag in het overzicht hieronder? Dan komt u in aanmerking voor de energietoeslag. 

 • Alleenstaande (ouder) | 21 jaar tot AOW-leeftijd: maximaal inkomen van € 1.434,79 incl. vakantiegeld.
 • Getrouwd of samenwonend | 21 jaar tot AOW-leeftijd: maximaal inkomen van € 2.049,70 incl. vakantiegeld
 • Alleenstaande (ouder) | vanaf AOW-leeftijd: maximaal inkomen van € 1.596,80 incl. vakantiegeld
 • Getrouwd of samenwonend | vanaf AOW-leeftijd: maximaal inkomen van € 2.168,64 incl. vakantiegeld

Hoe hoog is de energietoeslag van de overheid?

Algemeen

De energietoeslag van de overheid is ongeveer € 1.300.

Hoe vraag ik de energietoeslag van de overheid aan?

Algemeen

.

Wooninc

U vraagt de energietoeslag van de overheid aan bij uw gemeente. Als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan krijgt u de toeslag automatisch. Heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente. 

Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie over de energietoeslag van de rijksoverheid:

Heeft de energietoeslag gevolgen voor andere toeslagen of uitkeringen?

Algemeen

Energietoeslag ontvangen heeft geen gevolgen voor uw toeslagen of uitkering. Zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. U krijgt dus niet bijvoorbeeld minder huurtoeslag of een minder hoge (Wajong-)uitkering als u energietoeslag krijgt. 

Tot wanneer kan ik de energietoeslag van de overheid aanvragen?

Algemeen

In 2022 kan de energietoeslag van ongeveer € 1.300 van de overheid tot en met 31 december 2022 aangevraagd worden.

In 2023 wordt de energietoeslag van ongeveer € 1.300 opnieuw uitgekeerd. Meer informatie hierover volgt nog.

Wat zijn andere maatregelen van de overheid?

Algemeen

 • Lagere energiebelasting op elektriciteit
  Het tarief voor energiebelasting is in 2022 € 0,057 (exclusief btw) per kWh lager dan in 2021.
 • Hogere teruggave energiebelasting
  De teruggave van de energiebelasting is in 2022 verhoogd van ongeveer € 560 naar € 785. Hierdoor krijgen alle huishoudens dus € 225 (inclusief btw) extra korting. Dit is een vaste korting, die niet afhangt van uw energieverbruik. Op de jaarafrekening van uw energieleverancier ziet u deze maatregel terug als ‘vermindering energiebelasting’. 
 • Lagere btw op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming
  Van 1 juli t/m 31 december 2022 is de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) verlaagd van 21% naar 9%.
 • Energiekorting van € 190
  In november en december 2022 krijgt iedereen een vaste korting van € 190 per maand op de energierekening. Uw energieleverancier verrekent deze korting. Dat kan uw energieleverancier op verschillende manieren doen.
 • Prijsplafond
  Vanaf 1 januari 2023 is er een maximumtarief op gas en elektriciteit. Dit noemen ze een prijsplafond. Hierdoor betaalt u minder.