Energielabel of energie-index

Het energielabel en de energie-index geven aan hoe energiezuinig uw huis is. De energielabels gaan van A (heel zuinig) tot en met G (helemaal niet zuinig). De energie-index is een cijfer tussen de 0,6 (heel zuinig) en 3,7 (helemaal niet zuinig).

Meer informatie over het energielabel of de energie-index van uw huis, staat op de website Energielabel.nl van Milieu Centraal.

Veel gevraagd over Energielabel of energie-index

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Algemeen

Alleen voor nieuwbouwwoningen is er een minimale eis voor energiezuinigheid. Die moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Daarin staan bijvoorbeeld eisen over de energiezuinigheid, isolatie en ventilatie van woningen. Bekijk het Bouwbesluit op de website van de Rijksoverheid over het Bouwbesluit.

Voor bestaande woningen zijn er geen eisen. Bij groot onderhoud aan de woningen streven wij er naar om de energiezuinigheid van woningen te verbeteren naar label A.

Verandert mijn huur door de invoering van de nieuwe energie-index?

Algemeen

Nee, de nieuwe energie-index heeft geen invloed op de huur die u nu betaalt voor uw woning.

Waar worden de energie-index en het energielabel voor gebruikt?

Algemeen

Beide geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze zijn mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. Het huurpuntenstelsel is een systeem waarmee de kwaliteit van een huurwoning, kamer of woonwagen wordt uitgedrukt in een aantal punten. De maximale huurprijs is afhankelijk van deze punten. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.

Wat is er veranderd aan het energielabel?

Algemeen

Vanaf 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de energie-index. Deze ligt tussen de 0,6 en 3,7. Hoe kleiner het getal, hoe energiezuiniger de woning. Eerder werd dat uitgedrukt in de letters A t/m G: het energielabel. G is het minst zuinig en A het zuinigst. De rekenmethode voor het energielabel en die van de energie-index zijn niet met elkaar te vergelijken.

Welke woningen krijgen een energie-index en welke houden het energielabel?

Algemeen

Alle nieuwbouwwoningen opgeleverd na 1 januari 2015 krijgen een energie-index volgens de nieuwe rekenmethode. Ook alle woningen waaraan wij vanaf 1 juli 2015 isolatie-verbeteringen aanbrachten, krijgen een energie-index. Alle andere woningen behouden het energielabel.

Wie bepaalt het energielabel van mijn huis?

Algemeen

Wij besteden dit uit aan adviesbureau Atriensis. Medewerkers van Atriensis voeren de inspectie van onze woningen. Zij maken foto’s van de buitenkant van de woning en van de cv-ketel. Ook kijken zij of de woning energiebesparende voorzieningen heeft.