Energielabel of energie-index

Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A++++ (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. De energie-index is een cijfer tussen de 0,6 (heel zuinig) en 3,7 (helemaal niet zuinig).

Meer informatie over het energielabel of de energie-index van uw huis, staat op de website Energielabel.nl van Milieu Centraal.

Veel gevraagd over Energielabel of energie-index

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Algemeen

Voor nieuwbouwwoningen is er een minimale eis voor energiezuinigheid. Die moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Daarin staan bijvoorbeeld eisen over de energiezuinigheid, isolatie en ventilatie van woningen. Bekijk het Bouwbesluit op de website van de Rijksoverheid over het Bouwbesluit.

In 2022 is landelijk afgesproken (in de Nationale Prestatieafspraken) dat woningcorporaties in 2028 geen woningen met energielabel E, F en G-labels hebben. Woningen met een E-, F en G-label moeten dus voor die tijd zo onderhouden of gerenoveerd zijn, dat ze een hoger energielabel hebben.

Uitzonderingen hierop zijn:

  • Gemeentelijke, provinciale en Rijksmonumenten
  • Woningen die gesloopt worden
  • Als huurders en een eventuele VvE niet instemmen met groot onderhoud. Hier moet 70% van de huurders en de VvE akkoord mee gaan. 

Bij groot onderhoud aan de woningen streven wij er naar om de energiezuinigheid van woningen te verbeteren naar label A.

Verandert mijn huur door de invoering van het nieuwe energielabel?

Algemeen

Nee, de nieuwe manier waarop het energielabel bepaald wordt, heeft geen invloed op de huur die u nu betaalt voor uw woning.

Waar worden de energie-index en het energielabel voor gebruikt?

Algemeen

Beide geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze zijn mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. Het huurpuntenstelsel is een systeem waarmee de kwaliteit van een huurwoning, kamer of woonwagen wordt uitgedrukt in een aantal punten. De maximale huurprijs is afhankelijk van deze punten. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.

Wat is er veranderd aan het energielabel?

Algemeen

Vanaf 1 januari 2021 is de manier waarop het energielabel wordt bepaald veranderd. De grootste verandering is dat het energielabel uitgebreider is. Het energielabel wordt als volgt bepaald:

  • Een energieadviseur bepaald het energielabel.
  • Die komt langs en bekijkt in gemiddeld 1 à 2 uur tijd de woning.
  • De adviseur neemt kenmerken op van de woning. Denk aan de afmetingen en de aanwezige isolatie en installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen.
  • Op basis hiervan wordt berekend hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning.
  • Zo wordt het energielabel en de verbetermogelijkheden nauwkeuriger, specifiek voor die woning.
  • Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het label te staan.

Welke woningen krijgen een energielabel?

Algemeen

Alle nieuwbouwwoningen krijgen een energielabel volgens de nieuwe rekenmethode. Ook alle woningen waaraan wij vanaf 1 januari 2021 isolatie-verbeteringen aanbrachten, krijgen een energielabel volgens de nieuwe rekenmethode. Alle andere woningen behouden hun energielabel of energie-index.

Wie bepaalt het energielabel van mijn huis?

Algemeen

Wij besteden dit uit aan adviesbureau Atriensis. Medewerkers van Atriensis doen de inspectie van onze woningen.